Forslag til årsplan (1)

Copyright: Getty Images

Denne planen er kun ment som et forslag. Man kan f. eks. ta utgangspunkt i vår foreslåtte plan, for deretter å bearbeide og tilpasse den for enkeltelever, grupper eller klasser. Vi har lagt ut planforslaget som word-fil for at det skal være enkelt å kopiere den, klippe og lime i den osv.

Det er vanskelig å skrive mer detaljert enn vi har gjort i planen fordi forskjellige skoler har forskjellige fridager, aktivitetsdager og terminprøvedager i løpet av året. Det er lagt inn litt mindre arbeid i de vanlige terminprøveperiodene, slik at lærerne kan sette prøvene inn på planen selv.

Planen går ikke inn på hvilke arbeidsmåter som skal benyttes i undervisningen. Arbeid på nett er f.eks. ikke nevnt spesifikt i planforslagene, men vi anbefaler å gjøre bruk av våre nettressurser. Legg merke til at mange av oppgavene i boka også kan løses på nett. Dette kan være en betydelig motivasjonsfaktor for mange elever. Det er også viktig å merke seg at tekster som ikke har Shortcuts i boka, har dette på nettsiden.

Differensiering
Det er viktig å ikke legge opp altfor mange tekster, da dette kan bli veldig hektisk. Vurder om man har tid til så mange tekster som denne planen legger opp til. Vurder også om man skal lese fullversjonen, eller om man skal bruke Shortcuts. (Hvis man ønsker å arbeide med papirversjoner, kan man kopiere Shortcuts fra nett og lime disse inn i Word). Gjennom Shortcuts vil man kunne få essensen av teksten og spare tid, selv om elevene går glipp av noe, ikke minst når det gjelder litterære tekster. Shortcuts kan utmerket godt også brukes som førlesning.

De varierte og tallrike oppgavene, både i læreboka og på nettet, bør kunne utnyttes til differensiering (se merking av oppgaver i lærebok). Prioriterer man å gjøre mange av oppgavene i læreboka og på nettet, må man selvsagt redusere på antallet tekster. Prioriterer man å jobbe med filmer, må tekstmengden reduseres.