Litteratur med TRACKS 2

 

Det litterære utvalget i Tracks 2 skal oppfylle en rekke ulike krav. Det skal kunne brukes både til lystlesing og til analyse. Tekstene skal gi språklige impulser og bidra til å utvikle elevenes språklige kompetanse – muntlig så vel som skriftlig. Og sist, men ikke minst – tekstene må ha tematikk som fenger, og være varierte nok til at de fleste elevene finner noen tekster som engasjerer dem. 


I læreplanen heter det at elevene skal lese engelskspråklige tekster fra ulike deler av verden, noe som naturligvis også er reflektert i tekstutvalget. Novellen “An Honest Thief” presenterer maktkamp og posisjonering rundt banandyrking i Karibien, romanutdraget “Big Car Guilt” dreier seg om en listig kvinne fra Botswana som sørger for at en stjålet Mercedes blir returnert til sin rette eier, og utdraget fra romanen Winners handler om to ungdommer som deltar i et dramatisk hesteløp i Canada. I tillegg kan man blant annet lese Roald Dahls “A Drive in the Motor-Car” om en sylfersk sjåfør i bilens barndom, noe som skulle være aktuelt for 17-åringer som holder på å ta førerkort. I fantasy-novellen “Pink Bow Tie” fra Australia dreier det seg om hva som skjer når mennesker får tilgang til en såkalt “Age Rager”, en maskin som gjør mennesker eldre eller yngre, alt etter hvilken vei knappen skrus.

 
Ettersom litterære tekster i større grad enn faktatekster åpner for ulike lesninger og assosiasjoner, er de et utmerket utgangspunkt for samtaler, diskusjon og utforsking. Dette har vi lagt vekt på i oppgavene i Tracks 2. Et eksempel er disse oppgavene til “An Honest Thief”:
 
Discuss in groups of three:
a          Did you want Mr Spencer to be able to protect his bananas? Or did you want Bulldog to get Mr Spencer’s bananas? Explain why you felt the way you did.
b          Is Mr Spencer an honest thief? Can a thief be honest?
(2 Talking s. 124)
 
Lærerens rolle i slike diskusjonssekvenser blir å oppøve elevenes evne til å uttrykke seg presist og nyansert med et bredt og variert ordforråd – med andre ord å kunne argumentere godt på engelsk.
 
Elevene skal ikke bare lese litteratur, de skal også lære å analysere. I boka tar vi for oss ett sentralt litterært begrep knyttet til hver av de litterære tekstene i kapittel 1 og 3 (point of view, setting, character, theme, plot). Her gir vi en kort forklaring på begrepet med noen oppgaver til. Lærebokas presentasjon av litterær analyse kan betraktes som en minimumsversjon av det elevene bør få med seg. På nettsiden utdypes og nyanseres forklaringen på begrepet, og der ligger det også flere eksempler og oppgaver. Tracks 2 skulle dermed legge godt til rette for at elevene i en klasse kan følge ulike tilrettelagte opplegg innenfor litteratur, uten ekstra arbeid for læreren.
 
Nytt i LK 06 er det at alle elever skal lese engelskspråklig litteratur fra 1500-tallet til vår egen tid. I kapittel 4 presenteres åtte tekster fra ulike epoker – alle med tilknytning til temaet kjærlighet, derav kapittelets navn – ”Love through the Ages”. Utvalget er klassisk, men samtidig bredt. Her finnes Shakespeare, Burns og Dickens, men også moderne klassikere som D. H. Lawrence og Dorothy Parker, samt Nick Cave og annen samtidslitteratur.
 
Til hver tekst i kapittel 4 er det et par relativt enkle oppgaver som skal fremme tekstforståelse og ordforråd. Etter alle tekstene kommer så en bolk med “chapter activities” som tar for seg alle tekstene under ett. Elevene skal selv velge ut de tekstene som appellerer mest til dem, og begrunne hvorfor. (For å få elevene til å ta stilling, ber vi dem i tillegg om å plukke ut en tekst som de misliker og forklare hvorfor.)
 
Deretter kan klassen blant annet stemme på sin favoritt-tekst og arbeide videre med temaet kjærlighet på mange måter, ikke minst på nettsiden. Verdt å merke seg er at kapitlet er gjennomillustrert med kunst, og i nettsidens lærerressurser finner du opplegg der elevene blir bedt om å beskrive bildene og knytte dem til litteraturen de har lest. Et av kompetansemålene i læreplanen sier da også at “eleven skal kunne lage og vurdere egne muntlige eller skriftlige tekster inspirert av litteratur og kunst”.
 
Vi synes det er viktig å understreke overfor elevene at litteratur ikke er matematikk. Det er ikke nødvendig å forstå alt og få alt til å gå opp, for å kunne ha glede av en litterær tekst. I stedet for å bruke så mye krefter på det vi ikke forstår, bør vi bruke kreftene våre på det vi forstår og det vi synes er interessant. Det er lov å stille spørsmål og undre seg, og ikke ha svar på alt. Det er jo nettopp dette som gjør litteratur spennende!