Muntlige øvelser som prøveform

 

Hvis vi får lov å være litt nostalgiske og børste støvet av de klassiske fire ferdigheter – lytte, lese, snakke og skrive – da våger vi følgende påstand: Den ferdigheten som kanskje er lettest å øve, prøve og vurdere, er skriving. I det minste er dette den vanligste prøveformen. Men hvis vi tenker på hvordan elevene våre kommer til å bruke engelsk etter Vg2, er skriving antakelig den ferdigheten de vil ha minst bruk for av de fire. Er ikke det et paradoks?
 
Det å snakke engelsk, derimot – kommunisere muntlig – vil elevene ha nytte av i langt større grad. Men den ferdigheten er mye vanskeligere å teste og evaluere. Ofte begrenser denne aktiviteten seg til gruppesamtaler uten lærer til stede, eller som typiske spørsmål-og-svar-aktiviteter i full klasse, eller tilfeldigvis: muntlig eksamen. Det er beklagelig.
 
Å ramle ut av skapet
Det å ta ordet i større forsamlinger er en prøvelse for de fleste. Og det er enda verre på et fremmedspråk (inklusive engelsk!). Mange elever opplever at de ikke får vist hvor godt de faktisk kan prate engelsk. Men får de sjansen til å utfolde seg i en samtale, ramler svært mange av dem ut av skapet som de gode språkbrukerne de faktisk er! Som lærere må vi forsøke å legge bedre til rette for slik utfoldelse. Her følger et par ideer:
  • Samle et par-tre elever til en samtale rundt kateteret. Denne settingen vil elevene oppfatte som mer forpliktende enn når læreren “avbryter” en gruppesamtale.
  • Gjør opptak av elev-par eller -trioer. Dersom skolen ikke har “språklab”, kjøp inn noen mp3-spillere eller Ipod-er med opptaksmulighet. (Vanlig kassettspiller går selvsagt også!). Med litt organisering kan hele klassen gruppevis gjøre opptak av samtale samtidig. Lærer samler opptakene inn, lytter og skriver tilbakemelding som hun ville lest og skrevet tilbakemelding på en skriftlig besvarelse.
 
Ideelt sett bør det være like mange muntlige prøver som skriftlige. Det krever kanskje litt mer organisering, men evalueringen tar ikke lenger tid enn for skriftlige prøver.
 
Og det er rikelig med “Talking”-oppgaver gjennom hele Traks 2!