Muntlig eksamen - den gode samtale

I 1999 sendte Eksamenssekretariatet ut til de videregående skoler den utmerkede CD-en Munnleg eksamen i fremmendspråk: Støttemateriell 1 – Engelsk 1999. Her er det to tradisjonelle lytteprøver, to autentiske muntlige eksaminasjoner, etterfulgt av evalueringssamtaler, både mellom eksaminator og kandidat og mellom eksaminator og sensor. Språkseksjonen på din skole bør sørge for å ha denne i CD-samlingen!

 
Her er noen grunner:
  • Eksaminasjonen er forbilledlig; her er det den naturlige samtale som står i fokus, med nysgjerrige spørsmål, spontane oppfølgingsspørsmål, påstander, argumentasjon og kontringer – riktig underholdende!
  • Evalueringa er grundig; den vil være til stor hjelp til å kunne gi konstruktiv tilbakemelding til våre elever.
  • Spill eksaminasjonen for elevene og diskuter med dem hva kandidatenes sterke og mindre sterke sider er. Be dem foreslå karakter! (Ikke bli overrasket om elevene er strengere enn sensor.)
  • Spill evalueringssamtalene for elevene; de vil få et svært nyttig innblikk i hvordan vi som lærere tenker når vi evaluerer.
Vår klare anbefaling er å la denne CD-en være modell både for muntlige prøver underveis i skoleåret og ikke minst for den avgjørende muntlige eksamen i juni.