Differensiering ved hjelp av lyttemanus

Lyttemanus kan være både en hjelp og en utfordring. De sterkeste elevene vil i mange tilfeller klare seg greit uten manus i det hele tatt; svakere elever vil ha stor nytte av dem. Ved hjelp av noen enkle tekstbehandlingsgrep i Word kan du effektivt differensiere bruken av lyttemanus.

 
Lage luketekster (cloze-tests)
  • Finn lyttemanus ved å følge lenken “Lyttemanus” under “Teacher’s Resources”: http://tracks2.cappelen.no/c214484/sammendrag/vis.html?tid=220348
  • Kopier manus (sett musepekeren i starten av teksten, hold venstre musetast nede og skroll ned til slutten. Trykk Ctrl + c)
  • Lim inn i et tomt Word-dokument (Trykk Ctrl + v)
  • Venstreklikk et nøkkelord og trykk Ctrl + u (Nå er ordet understreket)
  • Gjenta for så mange nøkkelord du vil
  • Nå har du fasit til luketeksten. Skriv ut og “lagre som” (under Fil-fanen øverst i Word). Gi navn, f eks “[manus] fasit”
  • Venstredobbelklikk det første understrekede nøkkelordet (nå er ordet markert) og trykk Shift + - (bindestrek) noen ganger for å få en passe lang linje: __________________ (Nå har du erstattet ordet med understrek)
  • Venstredobbelklikk neste nøkkelord og trykk Ctrl + v (Og så videre)
  • Nå har du luketekst til elevene. Skriv ut og lagre som “[manus] luketekst”
 
Ytterligere differensiering gjøres naturligvis gjennom å lage flere versjoner, med varierende antall luker. Pass på å “lagre som” og gi navn.
 
En nyttig par-øvelse lages slik:
Annethvert nøkkelord i Luketekst A er understreket (Ctrl + u) mens annethvert er erstattet av luke. I Luketekst B er det motsatt. Slik kan elever parvis gi hverandre fasiten etter å ha gjort øvelsen. Denne metoden kan selvfølgelig brukes på andre tekster enn lyttemanus også; det er en veldig god måte å trene muntlig engelsk på, ved at den som sitter med fasitordet “holder igjen” løsningen og kun gir hjelpende hint.