YF-elever og Engelsk 1002 – mannefall?

Mye skepsis har blitt ytret til hvorvidt yrkesfagelever vil mestre kompetansemålene i LK06. Ordet ”mannefall” har blitt brukt, både om de forventede standpunktkarakterer og om eksamensresultater. Varskuet baserer seg delvis på erfaringer fra at påbyggingselever har scoret gjennomsnittlig lavere enn allmennfagelever, og delvis at den nye læreplanen er for ”akademisk”. Et tredje moment er at YF-elever i eksamensåret har for lite engelsk (både i tid og hyppighet) til å kunne matche femtimerskurselever. Det er dette siste punktet vi har lyst til å belyse nedenfor, i den hensikt å prøve å møte utfordringene.

 
De små hyppige drypp
Språklæring er en modningsprosess. Den betinger mengdetrening, men aller mest hyppig trening. Språkundervisning er ”de mange små drypps” pedagogikk. Men på Vg2 yrkesfag har elevene fattige to timer i uka, og disse er ofte lagt til én dobbeltime. Når vi vet at både forutsette og uforutsette ting ”stjeler” ei engelskøkt i ny og ne, sier det seg selv at engelskprogresjonen lider.
 
En måte å avhjelpe denne situasjonen på, er å dele engelskleksene opp i to deler: Den ene er tradisjonell forberedelse til undervisningsøkten. Den andre er obligatorisk innlevering på et annet tidspunkt i uka. La oss si at dobbeltimen ligger på tirsdag. Innlevering kan da legges til torsdag eller fredag. Ettersom de fleste skoler nå benytter læringsplattformer som It’s Learning eller ClassFronter, vil elevene enkelt kunne levere inn arbeider uten altfor mye ekstra organisering. Til innlevering vil svært mange av ”Writing”-oppgavene i Tracks 2 egne seg godt.
 
Høstterminprøve og årsprøve – med forberedelsesdag!
Siden YF Vg2-elevene kan komme opp til eksamen, bør det være en selvfølge at de får prøve seg på ”the real thing” – både i høstterminen og i vårterminen. Og med ”real” mener vi med forberedelsesdag, dagen før heldagsprøven. Vi mener språkseksjonene rundt omkring bør forlange dette av skolens administrasjon. De gode argumentene er mange: Vi nevner kort stoffinnhenting og -bearbeiding, og kildeteknikk og sitatbruk. I tillegg vil en hel forberedelsesdag faktisk øke engelskfagets omfang betydelig!