Forslag til årsplan (2)

Copyright: Getty Images

Denne planen er kun ment som et forslag. Man kan f. eks. ta utgangspunkt i vår foreslåtte plan, for deretter å bearbeide og tilpasse den for enkeltelever, grupper eller klasser. Vi har lagt ut planforslaget som word-fil for at det skal være enkelt å kopiere den, klippe og lime i den osv.

I denne planen er skoleåret delt inn i sju perioder: en for hver av de seks kapitlene i Tracks 2 + en avsluttende “revision”-periode.

 
De aller fleste av tekstene i Tracks 2 er brukt. Dermed virker planen overambisiøs. Men her kan lærer velge hvilke tekster som skal mengdeleses og hvilke som skal dybdeleses. Videre vil andre ting redusere antall tekster, som f. eks:
  • større antall oppgaver til enkelte tekster
  • mer filmmateriale
  • en hel roman (vi minner om at det på Engelsk 1002/3 ikke er krav å lese en hel roman, men at sjangeren skal være dekket, jf. romanutdrag i Tracks 2)
 
Uansett vil den enkelte lærer måtte tilpasse planen til sin klasse, etter hvert som man blir kjent med hverandre.
 
Planen har ingen eksplisitt inndeling i høy/middels progresjon og lav progresjon. Organisatorisk er det mer lettvint at alle elever jobber med samme tema/undertema. Isteden foreslår vi tilrettelegging for elever med lav progresjon i form av
  • å bruke “shortcut”-tekstene i boka og på tracks.cappelen.no (handout)
  • å redusere antall tekster der det er naturlig, særlig Period 4 “Love through the Ages”
  • å la dem konsentrere seg om Activity 1 (og 2) til de forskjellige tekstene
  • å forlange kortere besvarelser (“Writing”-oppgaver)
 
I periode 3 og 6 vil det – hvis engelskseksjonen får gjennomslag for det – bli heldagsprøve med forberedelsesdag. Det vil kanskje være en fordel om temaet her passer inn i kapittelet som sådan, og at forberedelsesdagen brukes til å jobbe videre med tekstene (+ annet stoff).